Крпље

Крпље су прављене како би се лакше пјешачило по великом снијегу којега је некада у Маловану било у изобиљу. Правиле би се углавном од танких јелових летвица паралелно пореданих и спојених попречном летвицом, или би биле савијане од љескова дрвета. Причвшћивале би се за обућу углавном опутом. Памти се да је на трци приликом женидбе Слободана Дувњака, користећи крпље побједио Душан Марић звани Момо Милојков.