Комен

Комен је дуже дрво са којим се отварала и затварала баџа.