Коломаст

Коломаст је једна врста масти слична товатној само црне боје и долазила би у дрвеним кутијама слицна некадашњој преници и подмазивала би се осовина да се смањи трење.