Клепка

-

-

Клепка је мање звоно које би се стављало на стоку, овна у стаду, којна, краву а служила је да стадо оваца у навици иде за својим овном звонаром. На коњу и крави је имало сврху да би се лакше пронашли у шуми на паши. Постојало је више врста звона, као што су описане клепке, затим већа звона и прапорци који су углавном стављани на коње приликом упрезања у запрегу да би изгледали што шоноситији.