Кантар

Кантар се нашао са опанцима

Кантар се нашао са опанцима

Кантар је врста ваге која је била баждарена у прво вријеме у окама а касније и у килограмима а имала је батину и покретни гивикт.