Кабо

-

-

Кабо искључиво служио за мужу крава и оваца и ношење млијека из кошаре до мљечарника или од тора до куће. Понекад је служио за ношење воде са локве.