Јарам

Јарам је служио да би волови или понегде и краве могле вући запрегу да ли плуг или воловањаска кола и била су два текљуга јер су скоро увијек вучена у пару и команда би била ако хоћеш да волови скрену лијево "сту сивоња" рецимо, а ако хоћеш да волови скрену десно "ма швилота"