Гућа, Бућа

Гућа је мало јачи џемпер који је углавном био на копчање. Често се говорило "Пригрни се преко бубрега овом гућом".