Гобеља

Гобеља је на колицима за орање дио који иде испод шине закривљен и у њега улазе палцеви да би се направио круг и обично је из три четири дјела. У последње вријеме била шина која је чувала да се точак мање дере тј. шина око точка а одмах до шине је гобеља.