Фуруна-Вуруна

Зидана пећ која је имала шоље окренуте наопачке да би боље гријала а имала је и пекару у којој би се пекло више комада хљебова који су се звали сомуни или фуруњаци и понекад су вагали и до двије оке (2,5 кг).