Фучија-Вучија

-

-

Дрвени суд елипсасто купастог облика која је искључиво служила за ношење воде па би се товарила и везала на самар помоћу упрта, а била је тешка, када је напуњена, око седамдесет кг.