Фијакер, врста шпорета

Фијакер се звао и шпорет који је био сав од метала и имао је четири ногара а имао је и пекару то је шпорет новијег типа.