Дубач

Алат са којим су се правиле кашике од дрвета, чанчићи и др.