Чатрња

-

-

Иако је купрешки крај познат по великом броју извора питке воде, једна легенда каже да на планини Стожер који се уздиже изнад самог града Купреса има извора воде колико и у години дана. Али, вода је један од већих проблема био током живота горштака купрешака на овој, веома суровој, али нама ипак веома драгој. Наиме, западни дио Купрешког поља који обухвата шири реон села Растићево, Благај, Цардак, Мрђеновци, Ново село, Бајрамовци, Омар, Горњи и Доњи Малован уопште није имао изворске воде. Тако су, да би се обезбједили водом становници ових села, градили чатрње у којима се скупљала кишница која се касније користила за пиће. Чатрње су прављене у близини куће тако да се са крова исте вода скупљала у жлибе /олуке/ а затим слијевала у чатњу. Ова вода се углавном користила за људску исхрану, док се за стоку вода користила из локави.