Брут

Брут, врста клина са једне стране зашиљен и ударао би се у брвна те на њега вјешале, отприлике теже ствари, а био је од метала.