Брана-Брна

Брана (негдје се зове и брна) је служила за бранање - брнање оранице и загртање жита. Имала је напред једну даску која је гртала земљу на орању и на њој постављене гране обично букове које су служиле да затрпају жито послије сјетве.