Ајам

Ајам је плетени мало дебљи конап који је служио за везање око врата да би више коња могло бити свезано и вртило се у круг при чему би се намотавало око стожине и прилазе центру и лакше окрећу у другом смјеру